O PROJEKCIE

+++for english scroll down+++

Asocjacje to seria realizacji artystyczno-architektonicznych, stanowiących z jednej strony obiekty rzeźbiarskie, z drugiej – funkcjonalne obiekty małej architektury rozmieszczone wzdłuż lewego brzegu Wisły w Warszawie.

Wykorzystanie betonu jako materiału i przestrzeni parkowych jako miejsca realizacji odnosi się do częstej charakterystyki Warszawy jako miasta szarości i zieleni. Interwencje artystyczne stwarzające impuls dla odbiorcy w przestrzeni bogatej w treść, bujnej, naturalnej, obliczone są na wywołanie wrażenia wynikającego z połączenia dwóch elementów: natury i kultury.

Beton daje projektantom, zarówno architektom jak i artystom, niemal nieskończoną możliwość kreacji. Materiał ten powszechnie jest dziś postrzegany jako przedmiot pracy i zainteresowań inżynierii, w przeszłości jednak stanowił poligon dla eksperymentowania z formą dla takich twórców i architektów jak Le Corbusier, Carlo Scarpa czy Tadao Ando. Do projektu zaprosiliśmy znakomitych artystów i architektów, którzy stworzyli projekty specjalnie z myślą o Asocjacjach. Cztery z nich – autorstwa Maurycego Gomulickiego, Jakuba Woynarowskiego, Łukasza Jastrubczaka i Jana Sukiennika udało nam się zrealizować.

REALIZUJE ZESPÓŁ:
Bogna Świątkowska (kurator projektu) – Prezes i założycielka Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, z którą zrealizowała szereg projektów interdyscyplinarnych, m.in. Nowy Dizajn Miejski, Synchronicity, Wolny Uniwersytet Warszawy, Ekspektatywa. Promotorka młodej sztuki polskiej, architektury oraz dizajnu. Współkuratorka i kuratorka wystaw realizowanych w ramach projektu Synchronicity, a także licznych projektów zrealizowanych przez Fundację Bęc Zmiana, m.in. Eksperyment nie może być kontynuowany, Kolekcja publiczna sztuki m.st. Warszawy. Redaktorka wielu książek wydanych przez Fundację Bęc Zmiana m.in. Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Eksperyment. Instrukcja obsługi, Redukcja. Mikroprzestrzenie, Chwała miasta. Założycielka i wydawca ogólnopolskiego magazynu kulturalnego „Notes na 6 tygodni”. Współzałożycielka eksperymentalnego magazynu humanistycznego „Format P”. Wcześniej naczelna pierwszego polskiego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001). Autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st Warszawy / bogna@beczmiana.pl

Magda Grabowska (koordynacja) – Kulturoznawczyni (IKP UW), animatorka kultury, współpracowała m.in.  przy projekcie X-Apartments dla Nowego Teatru, reaktywacji Kina Górnik w Łęczycy, wystawie Design for Freedom – Freedom in Design w Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej. Pracowała przy niezależnych filmach dokumentalnych i fabularnych Za Żelazną Bramą, 8 historii, które nie zmieniły świata, Rue de la Source, Homofob, Raise the Roof. Wraz z Aleksandrą Litorowicz prowadzi projekt o pomysłach na Warszawę przyszłości FUTUWAWA futuwawa.pl / magda.grabowska@beczmiana.pl

Anna Cymer (teksty) – Historyczka sztuki i architektury, zajmuje się głównie architekturą nowoczesną i najnowszą. Współpracuje m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Wprost”, miesięcznikami „Stolica” i „Architektura & Biznes”, serwisami Culture.pl, Sztuka-architektury.pl i Bryla.pl. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracuje nad książką o polskiej architekturze okresu PRL. Prywatnie wielbicielka blokowisk i Górnego Śląska.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl
Partner: Lafarge / www.lafarge.pl / kontakt: Jędrzej Zdziechowski : +48 502 786 002
Urząd Dzielnicy Żoliborz, Oddział Warszawski SARPFundacja Beton

Projekt dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

+++

“Associations” is a series of artistic and architectural creations that are sculptures and at the same time small functional objects located along the left bank of the Vistula river in Warsaw.

The employment of concrete as building material and parks as space for the realization of the project refers to the common description of Warsaw as the city of green and grey. These artistic interventions aimed at the public impulse, placed in a rich, natural and lush space are meant to evoke feelings associated with the combination of the two elements: nature and culture.

Concrete gives to the designers – architects and artists alike – an almost unlimited freedom of creation. Today commonly regarded as a tool and object of interest of engineers, concrete used to be a test ground for such creators and artists as Le Corbusier, Carlo Scarpa, or Tadao Ando. We invited some excellent artists and architects to prepare projects especially envisaged for Associations. Four of them – works by Maurycy Gomulicki, Jakub Woynarowski, Łukasz Jastrubczak, and Jan Sukiennik – were successfully realized.

Bogna Świątkowska (curator) – founder of the Bęc Zmiana Foundation for New Culture, with which she has organised a broad range of interdisciplinary projects: “New Urban Design”, “Synchronicity”, “Free / Slow University of Warsaw”, “Expectative”, among others. Propagator of young Polish art, architecture and design. Co-curator and curator of exhibitions within the project “Synchronicity” between 2008 and 2013 (“That Something on the Horizon. Architecture of the 21st century”, “Glory of the City. Promoting Cities through Architecture”), as well as many projects implemented by the Bęc zmiana Foundation: “Experiment Cannot Be Continued” (2012), “Collection of Public Art of the Capital City of Warsaw” (2012), among others. Editor of numerous books published by the Bęc Zmiana Foundation: Reduction. Microspaces, That Something on the Horizon. Architecture of the 21st Century, Experiment. A User’s Manual. Member of the Social Council for Culture by the Mayor of Warsaw. Founder and publisher of the state-wide cultural magazine “Notes na 6 tygodni”. Previously, editor-in-chief of the first pop cultural monthly “Machina” (1998-2001), deputy editor-in-chief of the weekly magazine “Przekrój” (2003). Author of numerous texts, interviews, reportages, radio and TV broadcasts devoted to contemporary popular culture. www.beczmiana.pl

Magda Grabowska (coordination) – MA in Cultural Studies (University of Warsaw), culture animator. Participant in works on the X-Apartments project for Nowy Teatr in Warsaw, the reactivation of Kino Górnik in Łęczyca, and the exhibition “Design for Freedom – Freedom in Design” at the Applied Graphics’ Designers Association. She has worked on the production of several independent films and documentaries: Behind the Iron Gate, 8 Stories that Haven’t Changed the World, Rue de la Source, Homofob, and Raise the Roof. Together with Aleksandra Litorowicz, she runs a website about ideas for Warsaw of the future “FUTUWAWA”.  / magda.grabowska@beczmiana.pl

Anna Cymer (texts) – art and architecture historian interested mostly in modern and contemporary architecture. In collaboration with Gazeta Wyborcza and Wprost, Stolica and Architektura & Biznes monthlies, and websites such as Culture.pl, Sztuka-architektury.pl and Bryla.pl, among others. Holder of the Ministry of Culture and National Heritage scholarship, currently preparing a book on the architecture of the Polish People’s Republic era. Lover of concrete apartment blocks and Upper Silesia.

Organized by Bęc Zmiana Foundation. / www.beczmiana.pl

Partner: Lafarge / www.lafarge.pl / contact: Jędrzej Zdziechowski +48 502 786 002.
The District Żoliborz, the Warsaw branch of the Union of Polish Architects, (SARP)Beton Foundation

The project was subsidized by the Capital City of Warsaw.

Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w projekt /
Acknowledgments for everyone supporting the project:

Fundacja Bęc Zmiana
Bogna Świątkowska – kurator/curator
Magda Grabowska – producentka/producer
Adam Garguliński – producent/producer
Piotr Drewko – koordynacja/coordination
Katarzyna Krapacz – koordynacja/coordination
Zofia Iwanicka – trailer, współpraca organizacyjna/trailer, organization support
Ada Banaszak – promocja, redakcja tekstów/promotion, redaction
Ewa Paradowska – współpraca organizacyjna/organization support
Franciszek Sterczewski – współpraca organizacyjna/organization support
Ela Petruk – współpraca organizacyjna/organization support
Tomasz Dobrowolski – współpraca organizacyjna/organization support
Michał Dąbrowski – fotografia/photography

Lafarge 
Magdalena Kicińska – inicjatorka projektu/project initiator
Jędrzej Zdziechowski – koordynator i inżynier/coordinator and engineer
Tatiana Oszmiańska – wsparcie projektu/project soul-mate
Aldona Wcisło – technolog/technologist
Jakub Boroński – technolog/technologist
Dawid Owsiak – technolog/technologist
Bogusław Lasek – technolog/technologist
Krzysztof Kuniczuk – szef laboratorium/lab chief
Renata Piechocka-Szczesny – promocja/promotion
Mateusz Sielski – sprzedaż/sales

Agata Wrońska – video

Grzegorz Olech – wykonanie form / casts&forms

Poznań
główna ekipa budowlana/main working theam: Sylwek, Przemo, Romek, Robert, Łukasz & Grzesiek.
wsparcie/supporting workers: Adrian, Patryk, Paweł, Piotrek, Michał, Piotr & studenci/students (Wojtek, Hubert & Arek)
ekipa od zadań specjalnych/heavy duty crew: Krzysiek, Wojtek, Paweł, Radek, Jacek & Leszek + Wojtek, Hubert & Arek (studenci/students)

ekipa montażowa / montage and finishing working team
Remigiusz Zygmunt / Remigium
Krystian, Marcin, Pinky, Sylwek, Paweł & Jarek
wsparcie/supporting workers: Łukasz, Paweł & Rafał (studenci/students) 

Urząd Dzielnicy Żoliborz / the City Office of Żoliborz district
Krzysztof Bugla – Burmistrz/Mayor
Rafał Utracki
Zdzisława Frydrych
Małgorzata Michalska

Biuro Kultury m.st. Warszawy / the Warsaw City Department of Culture about the city’s cultural policy
Tomasz Thun-Janowski – Naczelnik/Head of the Department
Marzena Laskowska-Kasperek 

Biuro Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły / Warsaw Representative of the Mayor of the Capital City of Warsaw for management of Vistula wharves
Marek Piwowarski – Pełnomocnik/the Representative
Renata Kuryłowicz
Teresa Harasimiuk 

Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej / Public Space Aesthetics Capital City Warsaw
Wojciech Wagner – Naczelnik/head of the Department
Andrzej Nowacki 

Zarząd Dróg Miejskich / The Municipal Road
Anna Goździak

Centrum Komunikacji Społecznej / Centre for Public Communication City of Warsaw
Aleksandra Jasionowska 

Filmy i projekcja / Movies and Screenings:
Adam Przywara / Fundacja Beton – koordynacja projekcji / film screening
Gwidon Busiło / GMC PRO – obsługa techniczna projekcji / projection
Agata Wrońska, Rafał Dominik, Szymon Żydek – animacja / animation
Anna Hatłas-Marczewska – współpraca operatorska / photography support
Ivo Krankowski – wsparcie operatorskie / photography support
Paulina Jeziorek – trailer
Jan Szczewczyk – trailer
Małe Miasta – muzyka do trailera / trailer music

Paneliści konferencji / Conference:
prof. Andrzej Basista
dr Wojciech Niebrzydowski
dr Gabriela Świtek 

Promocja / Promotion:
Tomek Bersz – projekt strony i pocztówek / site & postcard design
Małgorzata Pachecka / MI Polska – plakaty outdoor / outdoor posters
Jagoda Zalewska / MI Polska – plakaty outdoor / outdoor posters
Małgorzata Wąsowska / AMS– kampania w metrze / outdoor promotion
Michał Stępień / Warexpo – kampania outdoor / outdoor promotion
Piotr Partyka – PR

Anna Cymer – blog asocjacje.bezzmiana.pl

Trasport & Dźwig / Transport & MOntage Crane:
P.P.U.H. „J+R” Ryszard Jankowski
Miller Transport

Stolarnia Bratex

Ubezpieczenie / Insurance:
Marek Bajor / PZU

Krzysztof Banaszewski – współpraca / cooperation

Tomasz / Wild Beef – wsparcie organizacyjne / organization support

Druk / Printing:
STABIL
LEGA Jacek Rybicki

Artyści uczestniczący w projekcie Asocjacje /
Artists participating in the Associations Project:
Maurycy Gomulicki
Łukasz Jastrubczak
Jan Sukiennik
Jakub Woynarowski