DLA MEDIÓW

1 maja 2015 - DLA MEDIÓW

infor­ma­cja pra­so­wa o odsło­nię­ciu “Śli­zgu” do pobra­nia +tu+
infor­ma­cja pra­so­wa o odsło­nię­ciu “Szcze­li­ny” do pobra­nia +tu+
infor­ma­cja pra­so­wa o odsło­nię­ciu “Splen­dor Solis” do pobra­nia +tu+
infor­ma­cja pra­so­wa odsło­nię­ciu “Ika­ra” do pobra­nia +tu+
Mau­ry­cy Gomu­lic­ki “Ślizg” +tu+
Łukasz Jastrub­czak “Szcze­li­na” +tu+
Jakub Woy­na­row­ski “Splen­dor Solis” +tu+
Jan Sukien­nik “Ikar” +tu+
tra­iler Aso­cja­cje +tu+
ani­ma­cja Aso­cja­cje +tu+
film o pro­duk­cji “Śli­zgu +tu+
film o pro­duk­cji “Szcze­li­ny” +tu+
film o pro­duk­cji “Splen­dor Solis” +tu+
film o pro­duk­cji “Ika­ra” +tu+
wyda­rze­nia Face­bo­ok +kon­fe­ren­cja+ | + Ślizg+ | +Ikar+
RDC | Pan od Kul­tu­ry | +Mau­ry­cy Gomu­lic­ki o “Śli­zgu”+
Pol­skie Radio 24 | +Bogna Świąt­kow­ska i Mag­da­le­na Kiciń­ska o Aso­cja­cjach+
Radio TOK FM| +Mag­da­le­na Kiciń­ska i Bogna Świąt­kow­ska o Aso­cja­cjach+
TVP War­sza­wa | Quadrans Qul­tu­ry | +Bogna Świąt­kow­ska i Mag­da­le­na Kiciń­ska+ od 11′

ŚLIZG_03

Mau­ry­cy Gomu­lic­ki: Ślizg, 2015, fot. Mau­ry­cy Gomu­lic­ki

Maurycy Gomulicki: Ślizg, 2015, fot. Maurycy Gomulicki

Mau­ry­cy Gomu­lic­ki: Ślizg, 2015, fot. Mau­ry­cy Gomu­lic­ki

Mau­ry­cy Gomu­lic­ki: Ślizg, 2015, fot. Mau­ry­cy Gomu­lic­ki

 

"Ślizg", Maurycy Gomulicki, 2015, fot. Michał Dąbrowski

Ślizg”, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, 2015, fot. Michał Dąbrow­ski

"Ślizg", Maurycy Gomulicki, 2015, fot. Michał Dąbrowski

Ślizg”, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, 2015, fot. Michał Dąbrow­ski

Łukasz Jastrubczak, "Szczelina", fot. Michał Dąbrowski

Łukasz Jastrub­czak, “Szcze­li­na”, fot. Michał Dąbrow­ski

Szczelina_net_fot_www_michaldabrowski_com-16

Łukasz Jastrub­czak, “Szcze­li­na”, fot. Michał Dąbrow­ski

Łukasz Jastrubczak, "Szczelina", fot. Michał Dąbrowski

Łukasz Jastrub­czak, “Szcze­li­na”, fot. Michał Dąbrow­ski

Jakub Woy­na­row­ski, “Splen­dor Solis”, fot. Michał Dąbrow­ski

Jakub Woy­na­row­ski, “Splen­dor Solis”, fot. Michał Dąbrow­ski

Jakub Woy­na­row­ski, “Splen­dor Solis”, fot. Michał Dąbrow­ski

NET_Ikar_JanSukiennik_fot_MDabrowski-1

Jan Sukien­nik, “Ikar”, 2015, fot. Michał Dąbrow­ski

Jan Sukiennik, "Ikar", 2015, fot. Michał Dąbrowski

Jan Sukien­nik, “Ikar”, 2015, fot. Michał Dąbrow­ski

Jan Sukiennik, "Ikar", 2015, fot. Michał Dąbrowski

Jan Sukien­nik, “Ikar”, 2015, fot. Michał Dąbrow­ski