Jan Sukiennik: Ikar

5 grudnia 2014 - A4

POCZTOWKA-SUKIENNIK-dwie-postacie

+++for english scroll down+++

„Inspiracją dla projektu Ikara były drewniane, proste ławeczki, które można napotkać w sielskich zakątkach – zwykle w odosobnieniu i z malowniczym widokiem. Swoją ławeczkę umieściłem na małym wzniesieniu, co sprawia, że staje się ona znakomitym punktem do kontemplowania Wisły. Siedzisko jest podparte na „niewidzialnych” nóżkach – lustrzana powierzchnia odbija otoczenie i sprawia, że ławeczka wydaje się lewitować. Uroku dodaje jej przeskalowanie, które sprawia, że nawet najwyższy dorosły powróci na niej do czasów dzieciństwa. Ławeczka służy bowiem do obserwowania upływu wody w rzece, przy jednoczesnym dyndaniu nogami.

Ikar to prostopadłościenny kloc drewna odtworzony w betonie. Wszystkie jego płaszczyzny zostały wykorzystane w szalunku do odlewów, przenosząc fakturę słojów, sęków i włókien na powierzchnię betonową. Podobny zabieg – tak zwane deskowanie – można zobaczyć na filarach oraz przyczółku mostu Łazienkowskiego.”

Jan Sukiennik, maj, Warszawa, 2015

Jan Sukiennik – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiował w Pratt Institute na Brooklynie oraz na uczelni ETSAM w Madrycie. W 2007 roku założył wspólnie z Zofią Strumiłło-Sukiennik pracownię 137kilo. W 2015 roku pracownia rozrosła się do 307kilo. Współlaureat Nagrody architektonicznej tygodnika „Polityka” oraz nominowany do nagrody im. Mies van der Rohe za projekt Służewskiego Domu Kultury. Współautor nagradzanych projektów i konkursów – m.in. wystawy stałej Muzeum warszawskiej Pragi (wspólnie z Charlie Koolhaas), aranżacji Łódź Design Festival, Klubu Kultury na Saskiej Kepie, wystawy Warszawa w budowie 5.
http://307kilo.pl

Screen Shot 2015-07-04 at 12.02.04 Screen Shot 2015-07-04 at 12.02.42 Screen Shot 2015-07-04 at 12.03.12 Screen Shot 2015-07-04 at 12.03.27 Screen Shot 2015-07-04 at 12.03.50 Screen Shot 2015-07-04 at 12.04.02 Screen Shot 2015-07-04 at 12.04.34 Screen Shot 2015-07-04 at 12.05.05 Screen Shot 2015-07-04 at 12.05.33 Screen Shot 2015-07-04 at 12.05.48 Screen Shot 2015-07-04 at 12.06.02 Screen Shot 2015-07-04 at 12.06.26

Jan Sukiennik: Ikar, 2015

+++++++

“Icarus”

Inspi­ra­tion for the Icarus project were the simple wooden benches which can sometimes be found in beauty spots – usually isolated and providing a picturesque view. I placed my bench on a small hill, which renders it an excellent place from which to contemplate the Vistula river landscape. The seat is perched on “invisible” legs – the mirrored surface reflects the image of the surroundings and makes the bench seem to levitate. Its charm lies in rescaling thanks to which even the tallest adults will be able to momentarily return to their childhood era. The bench serves the purpose of watching the water flow in the river with simultaneous leg dangling.

Icarus is a cuboid block of wood recreated in concrete. All of its planes were involved in the casting formwork, transposing the texture of tree rings, knots and fibers onto the concrete surface. A similar tactics – called boarding – can be observed on the pillars and bridgehead of the Łazienkowski bridge.

Jan Sukien­nik, May 2015, War­saw

Jan Sukiennik – graduated from the Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, studied at the Pratt Institute in Brooklyn and ETSAM in Madrid. In 2007 he founded the 137kilo atelier together with Zofia Strumiłło-Sukiennik; in 2015, the initiative expanded to 307kilo. One of the winners of the Polityka weekly magazine’s award in architecture, nominee for the Mies van der Rohe Award for his project of the Służew Culture Center. Coauthor of prize-winning projects and contest entries, i.a. the permanent exhibition of the Warsaw Museum of Praga (together with Charlie Koolhaas), and arrangements for Lodz Design Festival, Klub Kultury in Saska Kępa, and the exhibition “Warsaw Under Construction” 5.

http://307kilo.pl