GDZIEKIEDY

1 maja 2015 - A6

aso_4poziom

Pro­jekt pla­ka­tów: Tomek Bersz

Odsło­nię­cia | Ope­nings:

16.05, 19:00 | Mau­ry­cy Gomu­lic­ki Ślizg | czy­taj wię­cej TU+, MAPA TU+
            21:00 | Pokaz fil­mu Beto­no­wa miłość* | Part­ner poka­zu: Fun­da­cja Beton, mapa TU+

30.05, 12:00 | Łukasz Jastrub­czak Szcze­li­na | czy­taj wię­cej TU+, mapa TU+

14.06, 12:00 | Jakub Woy­na­row­ski Splen­dor Solis | czy­taj wię­cej TU+, mapa TU+

28.06, 12:00 | Jan Sukien­nik Ikar | czy­taj wię­cej TU+, mapa TU+

*Beto­no­wa miłość (Con­cre­te Love – The Boehm Fami­ly, reż. Mau­ri­zius Sta­er­kle Drux, 2013) to intym­ny por­tret archi­tek­to­nicz­nej dyna­stii Böh­mów: Got­t­frie­da Böh­ma, lau­re­ata nagro­dy Pritz­ke­ra nie­miec­kie­go pocho­dze­nia i jego trzech synów